Virksomhedsordningen

Hent tilbud eller book møde

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

 

 

Step 1 - Udfyld formularen

 

 

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

 

 

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

 

Revisor Virksomhedsordningen

Hvad er Virksomhedsordningen og hvorfor vælge den?

 

Der er en del skattemæssige fordele ved virksomhedensordningen, derfor anbefaler vi altid vores kunder at modtage assistance til at opgøre regnskabet i virksomhedsordningen.

 

Hvem kan anvende virksomhedsordningen?

 

Det kan alle personligt ejede virksomheder som driver erhvervsmæssig virksomhed, men det er ikke ensbetydende, med man skal være momsregisteret. Virksomheder der er lønsumsregistreret har også mulighed for det.

 

Hvem vil virksomhedsordningen være en fordel for?

 

Det kunne f.eks. være forældreløb eller udlejningsejendomme generelt, fordi her vil man kunne gøre brug af det højere skattemæssige rentefradrag, der ligger inde i virksomhedsordningen.

 

Studerende Virksomhedsordningen

 

Er en studerende selvstændig erhvervsdrivende ved siden af sit studie og samtidig modtager SU, så vil det også være en fordel at være i virksomhedsordningen, hvis den studerende tjener mere end SU loftet tillader.

 

For at undgå den studerende siger nej til mere omsætning, pga. at SU loftet rammes i samme indkomstår, så kan den studerende vælge at lade resten af sit ikke hævet overskud overgå til opsparet overskud i virksomhedsordningen, herved undgår den studerende at overskride sit SU loft og skulle betale SU’en tilbage.

 

Opsparet overskud i Virksomhedsningen

 

Grundkriterierne for at gå i virksomhedsordningen er, at man ønsker at opspare sit virksomhedsoverskud og disponere sin SKAT. Hvis man forestiller sig en bølge, så er der top og bund af bølgen, og hvis personens indkomst de forskellige år svinger meget, kan man skubbe overskuddet til et af de år, hvor indkomsten ligger under topskattegrænse(bølgedal), for at undgå at betale for meget topskat. Det er den måde, man kan disponerer over sin SKAT via virksomhedsordningen.

 

Renteudgifter Virksomhedsordningen

 

En anden væsentlig faktor kan være at hvis virksomheden har store renteudgifter, så giver det også rigtig god meningen at træde ind i virksomhedsordningen.

 

En ejer kan sagtens være medejer af flere virksomheder, f.eks. ejeren er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab og kommanditselskab. Ønsker ejeren at træde ind i virksomhedsordningen skal det ske for alle 3 virksomheder, fordi virksomhedsordningen er bundet op på ejerens personnummer. Andre medejere i et interessentskab og kommanditselskab behøves ikke være i virksomhedsordningen for, at den ene ejer kan gøre det.

 

Der stilles også krav til, at der skal være skodder mellem den private og virksomhedens økonomi, og der skal laves løbende bogføring i regnskabet.

 

Regnskab virksomhedsordningen

 

Der skal laves et almindeligt drift- og skattemæssige regnskab for virksomheden, som opgiver hvad beskatningsgrundlaget er. Hvis der vælges virksomhedsordningen, skal der yderligere laves specifikationer vedr. følgende punkter:

 

Hvor meget har personen i virksomhedsordningen hævet i indkomståret, og hvor meget af det ikke hævede overskud ønskes placeret på kontoen hensat til senere hævning. Er der i forvejen et beløb på kontoen for hensat til senere hævning, vil dette også skulle opgøres jævnfør hæverækkefølgen.

 

Konti i Virksomhedsordningen

 

Indskudskontoen skal opgøres første indkomstår man vælger at indtræde i virksomhedsordningen, det betyder at man opgøre virksomhedens aktiver med fradrag af gælden, og nettobeløbet bliver altså den indskudte værdi.

 

Kontoen for opsparet overskud og virksomhedsskat skal også opgøres. Det er et af de incitamenter, der er grunden til at være i virksomhedsordningen, fordi der kan opspares og betales en lavere skat, nemlig virksomhedsskat i stedet for personligskat. Af det opsparede overskud skal virksomhedsskat fratrækkes og føres selvstændigt på en anden konto.

 

Kapitalafkastgrundlaget skal beregnes start og slut hvert år, det er grundlaget for kapitalafkastet i virksomhedsordningen. Som udgangspunkt opgøres det skattemæssige kapitalafkastningsgrundlag i aktiver med fradrag af gælden, altså passiver, er det positivt, har virksomhed en renteindtægt, der skal beregnes, dvs. kapitalafkastet.

 

Årsagen til dette er, at man fra folketingets side ønskede, at virksomhederne skulle investere i vækst og lade kapitalen stå i virksomhederne i stedet for at anbringe kapitalen i bankerne.

 

Det betyder ved positivt kapitalafkastningsgrundlag at der gives et afkast og den skattemæssige virkning af denne foregår således; kapitalafkastet fratrækkes i virksomhedens overskud og indtægtsføres som renteindtægt under kapitalindkomst på årsopgørelse. Den skattemæssige gevinst skulle gerne modsvare den renteindtægt du mister ved ikke at anbringe din formue på en konto i banken. Det er en af de store fordele ved virksomhedsordningen.

 

Den sidste konto der nævnes her er mellemregningskonto. Den anvendes hvis der overføres kontanter fra privat økonomien til virksomheden. Såledels i stedet for at indføre dem på indskudskontoen, kan man med fordele opgøre en mellemregningskonto med gæld til indehaveren, og herved kan hæve det samlede beløb skattefrit igen uden om hæverækkefølgen.

 

Hæverækkefølgen virksomhedsordningen

 

Hæverækkefølgen er et centralt komponent i opgørelse af indkomstbeskatningsgrundlaget for indehaveren. Derfor oplyses her hæverækkefølgen for virksomhedsordningen.

 

  1. Virksomhedsskat
  2. Hensat til senere hævning fra forrige år
  3. Kapitalafkastet
  4. Årets overskud der beskattes som personlig indkomst
  5. Opsparet overskud
  6. Indskudskontoen

 

I det store hele rummer virksomhedsordningen mange muligheder. Samtidig kan den være svær at overskue hvis man ikke har en økonomisk baggrund. Derfor anbefales det at søge rådgivning til virksomhedsordningen.