revisor

Hent tilbud eller book møde

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

 

 

Step 1 - Udfyld formularen

 

 

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

 

 

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

 

Statsautoriseret revisor eller Registreret revisor

I dag findes der statsautoriseret og registreret revisorer. Fremover vil der kun blive uddannet statsautoriserede revisorer. Revisorer arbejder som offentlighedens tillidsrepræsentanter og erklærer, hvor vidt virksomhedernes regnskaber giver et retvisende billede. De primære arbejdsopgaver er revision og rådgivning til virksomhedsejere. En revisor er blandt virksomhedernes vigtigste sparringspartnere.

 

Revisorerne hjælper med opstart af virksomhed, bogføring, opsætning af økonomisystem, momsangivelser, skatteberegning, revision og er løbende med til at rådgive virksomhederne økonomisk.

 

Revisorer er også en vigtig partner i forbindelse med virksomhedernes tilhørsforhold til finansielle institutter, advokater, skattevæsnet og offentlige institutioner. En revisors kernekompetencer ligger typisk inden for de 4 store områder: regnskabsvæsen, revision, skatteret og erhvervsret. Dette gør revisorer i stand til, at løse de revisionsopgaver der ligger ude i virksomhederne.

 

Hvad er forskellen på en statsautoriseret revisor og registreret revisor?

 

Som udgangspunkt er den grundlæggende forskel, at det kun er statsautoriseret revisorer der må lave regnskaber og revision for børsnoteret selskaber.

 

For at kunne kalde sig statsautoriseret og registreret revisor, skal man have en autorisation fra Erhvervsstyrelsen. Revisortilsynet og Revisornævnet kontrollerer, at de autoriserede revisorer overholder gældende regler indenfor revisorloven, og kan udstede bøder til revisorvirksomheder såvel som individuelle revisorer.

 

 

Hvornår bruger man en revisor?

Det gør man løbende over hele regnskabsåret, men mest ved årsafslutning. En revisor bliver for dyr, hvis revisoren skal bogføre og lave alt den daglige administration i virksomheden. Derfor anbefales det, at den daglige drift varetages af en bogholder, controller eller en regnskabschef. Revisoren bliver anvendelig, når det drejer sig om at få rådgivning om fradragsmuligheder, skat, moms, selskabsstruktur, udvidelse af virksomheden osv.

 

I hvilke tilfælde kan ejeren selv lave regnskabet ?

 

Ved virksomheder i regnskabsklasse A der omfatter enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber med begrænset ansvar og virksomheder og foreninger med begrænset ansvar, hvis ingen af dem overskrider følgende krav på balancesum på under 7 mio. DKK, nettoomsætning på under 14 mio. DKK og gennemsnitlig under 10 ansatte, så er der ingen krav om indsendelse af årsrapport.

 

Regnskabsklasse B, der omfatter anpart-, aktie-, og partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde, interessentskaber og kommanditselskaber. Siden 2011 har man kunne fravælge revision af årsregnskabet og hermed kunne opnå en tydeligt besparelse på revisorregningen, fravælgelsen er dog ikke gældende for erhvervsdrivende fonde. De krav der stilles til for at selskaberne kan fravælge er: balancesum på under 4 mio. DKK, en nettoomsætning på under 8 mio. DKK og et gennemsnitligt antal beskæftigede for regnskabsåret på 12 ansatte. Sker der det, at erhvervsstyrelsen konstaterer væsentlige fejl i årsrapporten, kan erhvervsstyrelsen fratage virksomheden muligheden for at kunne fravælge revision.

 

Ønsker en igangværende virksomhed at fravælge revision, skal det ske efter afslutning af regnskabsåret og ved selskabets generalforsamling. Dernæst skal det indberettes til de offentlige myndigheder, virk.dk og Erhvervsstyrelsen, og indskrives i ledelsesberetningen at ledelsen finder belæg for, at lade revisoren træde ud af selskabet.

 

 

Ved stiftelse af nyt selskab kan revisoren fravælges ved oprettelsen. Man skal dog man sikre at gældende krav overholdes. Holdingselskaber har også samme mulighed, dog er begrænsningen i denne proces 3 krav vedr. antal ansatte, nettoomsætning og balancesum: Her skal summen ses samlet med datterselskab og andre associerede selskaber. Det betyder, at har Holdingselskabet flere ejerandele uanset størrelse af ejerandele, så vil denne mulighed hurtigt blive udvandet, da en konsolidering af tallene selskaberne imellem muligvis overstiger den tilladte grænse for fravalgt revision.

 

Ved disse 2 regnskabsklasser er det muligt for indehaver og ejere selv at varetage disse opgave uden en revisor. Dog er det meget sjældent fordelagtigt, for indehavere og ejere at gøre dette, fordi de i højere grad laver fejl og typisk ingen forudsætning har for, at udføre disse opgaver der er forbundet med et årsregnskab.