Udlejning af lejlighed

Hent tilbud eller book møde

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

 

 

Step 1 - Udfyld formularen

 

 

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

 

 

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

 

Udlejning af lejlighed

Revisor udlejning af lejlighed

 

Når man vælger at udleje sin ejerlejlighed, så er lejeindtægten skattepligtig og man kan selvfølgelig fradrage udgifter i forbindelse med udlejningen.

 

Udgifter der kan fradrages inkluderer vedligeholdelse, renter, ejendomsskat, ejendomsværdiskatten betaler man ikke, når man ikke selv bebor sin fast ejendom.

 

Ved udlejning af fast ejendom er der ikke tilknyttet nogen regel ligesom ved værelsesudlejning, hvor der er bundfradragsmetoden, men til gengæld anses udlejning af fast ejendom som erhvervsmæssige virksomhed, og herved kan man ved fordel træde ind i Kapitalafkastsordningen eller Virksomhedsordningen og opnå mere fordelagtige beskatningsforhold for sin skattepligtige lejeindtæg ved udlejning af fast ejendom.

 

Regnskab udlejning af lejlighed

 

Der skal laves et årligt regnskab for udlejningen af lejligheden, her er det godt at få assistance fra en revisor til udlejningsregnskabet. Revisorer har stor erfaring i at udarbejde udlejningsregnskaber, derfor vil penge være godt givet ud, netop for at du ikke risikerer at snyde sig selv i SKAT, ved selv at opgøre regnskabet for lejligheden, desuden kan revisorens faktura fradrages skattemæssigt i regnskabet.

 

I et udlejningsregnskab er der en lejeindtægt og omkostninger der skal fradrages, det giver samlet set samlet den skattepligtige indkomst som du skal oplyse på din udvidede selvangivelse.

 

I det fleste tilfælde ved udlejning af lejligheder, der giver regnskabet overskud og det skal beskattes som virksomheds indkomst på den udvidede selvangivelse.

 

Det er selvfølgelig altid optimalt i samarbejde min en revisor at finde en fornuftig husleje, hvor samspillet af udgifter, lejeindtægt og boligsikring evt. værelsesudlejning, giver et fornuftigt overskud og så lille et likviditetsmæssigt underskud som muligt.

 

Rådgivning om udlejning af lejlighed

 

Revisorens rolle er at hjælpe med årsregnskabet, udarbejde skattemæssige opgørelse og vælge den beskatningsform der egner sig bedst til for klientens økonomi.

 

Det skattemæssige resultat beregnes som lejeindtægt modregnet fradrag for omkostninger forbundet med lejligheden, renter, vedligeholdelse, ejendomskat, ejerforeningskontingent etc.

 

Udlejer kan lade sig beskatte efter 3 forskellige metoder, Personskatteloven, Kapitalafkastningsordningen og Virksomhedsskatteordningen.

 

Vi kan hjælpe jer med at skatteoptimerer jeres personlig indkomstforhold, jf. en af de 3 nævnte metoder. Der er væsentlig forskel på måde det skattemæssige resultat opgøres i de 3 metoder og giver altså også forskellige resultater.

 

Når Udlejer afhandler lejligheden skal der jf. ejendomsavancebeskatningsloven indberettes og beskattes af gevinst ved salget, det er kun i tilfælde af lejligheden har været af med henblik på udlejning.

 

Udlejer kan kun opnå Skattefri i den forbindelse, hvis udlejer vælger fysisk at flytte tilbage i lejligheden og opsige eller sælger sin nuværende bolig, således at reglerne for ejendomsavancebeskatningsloven ophæves, det er desværre ikke bare nok at flytte folkeregister adresse.

 

SKAT Værelsesudlejning lejlighed

 

Bundfradragsmetoden

 

Her er lejeindtægten skattefri, indtil lejeindtægten ikke overstiger bundfradraget. Der vil ske en beskatning af den del af lejeindtægten, hvor lejeindtægten overstiger bundfradraget.

 

Bundfradraget udgør 2/3 af den årlige husleje ved lejeboliger, andelsboliger er det 2/3 af boligafgiften og ved fastejendom der beregnes bundfradraget 1 og 1/3 % af ejendomsværdien, som minimum 24.000,- kr. Dvs. at man kan have lejeindtægter ved værelseudlejning skattefrit op til en vis værdi og herefter beskattes af den del der overstiger bundfradraget.

 

Regnskabsmetoden

 

Kræver at man opgør for indtægter og udgifter, overskuddet skal indberettes som skattepligtig indkomst. Man får fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft i forbindelse med udlejningen.

 

Udgifter kan f.eks. opgøres af de forholdsmæssige udgifter til el, gas og varme og til husleje ved lejebolig, og ved andelsbolig er det de samme udgifter, forskellen er boligafgift i stedet for husleje.

 

Ved fastejendom kan udgifterne opgøres på samme måde, dog er der ikke her husleje eller boligafgift, fordi man ved fast ejendom i stedet afdrager på huslånet, til gengæld er der ejendomsskat og ejendomsværdiskat, som der også vil kunne laves en forholdsmæssig nedsættelse af.