Udlejning af sommerhus

Hent tilbud eller book møde

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

 

 

Step 1 - Udfyld formularen

 

 

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

 

 

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

 

Udlejning af sommerhus

Revisor udlejning af sommerhus

 

Når man vælger at udleje sit sommerhus, så er lejeindtægten skattepligtig og man kan selvfølgelig fradrage udgifter i forbindelse med hus.

 

Udgifter der kan fradrages inkluderer vedligeholdelse, renter, ejendomsskat, ejendomsværdiskatten betaler man ikke, når man ikke selv bebor sin fast ejendom.

 

Ved sommerhusudlejning findes der 2 metoder til at opgøre den skattepligtige indkomst - bundfradragsmetoden og regnskabsmetoden.

 

 

Regnskab udlejning af sommerhus

 

Der skal laves et årligt regnskab for udlejningen af sommerhus, her er det godt at få assistance fra en revisor til udlejningsregnskabet. Revisorer har stor erfaring i at udarbejde udlejningsregnskaber, derfor vil penge være godt givet ud, netop for at du ikke risikerer at snyde sig selv i SKAT, ved selv at opgøre regnskabet for sommerhus, desuden kan revisorens faktura fradrages skattemæssigt i regnskabet.

 

I et udlejningsregnskab er der en lejeindtægt og omkostninger der skal fradrages, det giver samlet set samlet den skattepligtige indkomst som du skal oplyse på din udvidede selvangivelse.

 

I det fleste tilfælde ved udlejning af sommerhus, der giver regnskabet overskud og det skal beskattes som virksomheds indkomst på den udvidede selvangivelse.

 

Bundfradragsmetoden sommerhus

 

Den første er bundfradragsmetoden, og der opgøres det efter, om ejeren af sommerhuset foretager sommerhusudlejning via sig selv eller via et udlejningsbureau.

 

Ved privat udlejning gives et bundfradrag på 10.000 og 20.000 hvis udlejningen foretages af et udlejningsbureau. Overskuddet heraf nedsættes yderligere med 40 %, og det resterende bliver skattepligtig indkomst.

 

Eksemplet for privatudlejning kan opstilles således; Lejeindtægt 20.000 minus bundfradrag på 10.000, det giver 10.000 heraf fratrækkes 40 %, og overskuddet er hermed 6.000 til skattepligtig indkomst (via udlejningsbureau erstattes de 10.000 med 20.000).

Regnskabsmetoden sommerhus

 

Vælger man regnskabsmetoden, kan man fradrage sin udgifter, udledt af den udlejning der har været på sommerhuset.

 

Det kan f.eks. være vedligeholdelse, revisor, provision til udlejningsbureau, annoncering, sommerhus forbrugsudgifter, afskrivningsbeløb af inventar og andet indbo i forbindelse med slid, ejendomsskatten kan nedsættes forholdsmæssigt med den andel udlejningen udgør af hele året, ligeledes kan ejendomsværdiskatten.

 

Når udgifterne er opgjort, fratrækkes de i lejeindtægten, og indberettes som skattepligtig indkomst.

 

 

Sommerhusudlejning der er Erhvervsmæssig

 

Erhvervsmæssig sommerhusudlejning betyder, at man 100 % udlejer sit sommerhus, og derfor kan det ikke anvendes privat, dog ved undtagelse ved at man indgår på samme vilkår som andre lejere.

 

Der er her tale om udelukkende erhvervsmæssig udlejningsejendom, og derfor kan ejendommen ikke anvendes privat. Det kræver også at ejeren sikrer at et udlejningsbureau administrerer udlejningen, samt det er påkrævet, at der ansøges til Naturstyrelsen for godkendelse af helårsudlejning af sommerhuset.

 

Regnskabet til erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom skal laves, der modtages lejeindtægter, og heri skal udgifterne fradrages, udgifterne omfatter således; ejendomsskat, rente, forsikring, vedligeholdelse, provision til udlejningsbureau, annoncering, sommerhus forbrugsudgifter.

 

Det skattemæssige resultat i udlejningsvirksomheden kan beskattes efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastsordningen (KAO) og virksomhedsskatteordningen (VSO).

 

Det vil her være fordelagtige, at lade udlejningsvirksomheden træde ind i beskatningsformen KAO eller VSO, for at opnå kapitalafkast af udlejningsvirksomheds skattemæssige kapitalafkastningsgrundlag (Virksomhedens aktiver med fradrag af gæld).

 

Også et større rentefradrag i den personlige indkomst og med mulighed for at betale virksomhedsskat af virksomhedens opsparet overskud i stedet for at skulle betale personlig skat af hele overskuddet.

 

Da det hele kan være noget indviklet, er den smarteste løsning uden tvivl at benytte en revisor til at kigge tingene igennem.