Skattefri virksomhedsomdannelse

Hent tilbud eller book møde

Vi vil være din nye revisor

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

 

 

Step 1 - Udfyld formularen

 

 

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

 

 

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

 

Revisor Skattefri virksomhedsomdannelse

Hvad er skattefri virksomhedsomdannelse?

 

Skattefri virksomhedsomdannelse betyder, at man kan indskyde sin personligt ejede virksomhed i et dansk selskab, enten et ApS eller A/S. Det kan dog også være et udenlandsk selskab, men der er visse betingelser, der kræves opfyldt, før det kan lade sig gøre.

 

I en skattefri virksomhedsomdannelse bygger loven på et successionsprincip, som betyder, at det nye selskab indtræder skattemæssigt i den tidligere personligt ejet virksomhed og overtager alle aktiver og passiver på anskaffelsestidspunktet af, hvornår det nye selskab overtager virksomheden. Skattefri virksomhedsomdannelse vil også indgå i et review eller en revision, og det kan være en god ide at benytte en revisor til skattefri virksomhedsomdannelse.

 

Dvs. at den beskatning af fortjenesten, der sker ved den skattefrie omdannelse, den finder først sted, når følgende sker, at ejeren af virksomhedens skattepligt ophør, når aktierne eller anparterne sælges, dog kun dem som er ydet som vederlag i omdannelsen, eller når selskabet lukker ned via likvidation eller konkurs.

 

Fordel for ejeren ved stort opsparet overskud

 

Det er en kæmpe fordel, at foretage skattefri virksomhedsomdannelse, hvis ejeren har et stort opsparet overskud i virksomhedsordningen. Herved kan ejeren udskyde sin skat. Nogle af de betingelser SKAT kræver opfyldt i virksomhedsomdannelsesloven er, at en person der foretager dette har, fuld skattepligtig i Danmark, og at alle aktiver og passiver overdrages til selskabet. Det er samtidig en fordel at benytte en revisor ved skattefri virksomhedsdannelse.

 

Når der drives virksomhed med flere ejere som i eksempelvis Kommanditselskab eller Interessentskab, er det også muligt at foretage en skattefrivirksomhedsomdannelse.

 

Det vil kræve, at ejerne opfylder samme betingelser, som der er i virksomhedsomdannelsenloven. Ud over det skal ejerne have anvendt samme regnskabsperiode og få vederlag i forhold til deres andel af den personlig ejet virksomhed.

 

I et kommanditselskab er det kun kommanditisten, der kan omdanne, hvis komplementæren er et anpartsselskab. I et interessentskab skal alle interessenter overdrage deres ideelle andel til samme selskab, dog er der nogle områder i virksomhedsomdannelsesloven vedr. tonnageskatteordningen, der skal være opfyldt før det kan lade sig gøre.

 

Omdannelsesdatoen

 

Omdannelsesdatoen for selskabet er den dato for hvornår selskabet skattemæssigt for overdrevet alle forpligtigelser, eksempelvis kan virksomhedsomdannelsen ske d. 31-05-2014, og omdannelsesdatoen er d. 01-01-2014.

 

På omdannelsesdatoen er der foretaget en vurderingsberetning fra en revisor, med en åbningsbalance, som er det personligt ejet virksomheds ultimo regnskabstal, de bliver så primo tallene i det nye selskabs regnskabsår.

 

Vurderingsberetning revisoren

 

I vurderingsberetning fra revisoren, der er aktiverne og passiverne opgjort skattemæssigt, således at man kan beregne den anskaffelsessum, der er for aktierne eller anparterne ved omdannelsesdatoen. Årsagen til at anskaffelsessummen opgøres er, at så sikrer SKAT, at der ved en eventuelt fortjeneste, der ikke beskattes i den skattefri virksomhedsomdannelse, bliver skattepligtig for ejeren, når ejeren vælger at afhænder aktier eller anparter.

 

Det er også muligt for en ejer, der har flere personligt ejet virksomheder at lave en delomdannelse, dvs. kun omdanne den ene virksomhed. Lad os antage at ejeren har en ejerandel i et K/S, I/S og har en enkeltmandsvirksomhed, så kan ejeren vælge at lade EMV delomdanne til selskab og lade de andre ejer andel forblive i virksomhedsordningen.

 

Skal du bruge en revisor til skattefri virksomhedsomdannelse?

 

Hvis du står overfor en skattefri virksomhedsomdannelse anbefales det på det kraftigste at tilknytte en revisor. Ved at benytte en revisor til skattefri virksomhedsomdannelse sørger man for at alt foregår 100% efter de gældende regler, og man får derfor ikke fingrene i klemme.